Results 1 - 13 of 13

A22N

A22NL-RNM-TAA-G100-AC

Nút nhấn có đèn, màu xanh dương. 1-NO

A22NL-RNM-TGA-G100-GC

Nút nhấn có đèn, màu xanh lá. 1-NO

A22NL-RNM-TRA-G100-RC

Nút nhấn có đèn, màu đỏ. 1-NO

A22NL-RNM-TWA-G100-WC

Nút nhấn có đèn, màu trắng. 1-NO

A22NL-RNM-TYA-G100-YC

Nút nhấn có đèn, màu vàng. 1-NO

A22NN-RNM-NAA-G100-NN

Nút nhấn không đèn, màu xanh dương. 1-NO

A22NN-RNM-NGA-G100-NN

Nút nhấn không đèn, màu xanh lá. 1-NO

A22NN-RNM-NRA-G100-NN

Nút nhấn không đèn, màu đỏ. 1-NO

A22NN-RNM-NWA-G100-NN

Nút nhấn không đèn, màu trắng. 1-NO

A22NN-RNM-NYA-G100-NN

Nút nhấn không đèn, màu vàng. 1-NO

A22NZ-L

Đèn Led cho nút nhấn Omron

A22NZ-S-G1A

Tiếp điểm thường hở (SPST-NO)

A22NZ-S-G1B

Tiếp điểm thường đóng (SPST-NC)

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408