Điều khiển nhiệt Omron

Có 3 kích thước:

  • E5A[]: 96 x 96mm
  • E5E[]: 48 x 96mm
  • E5C[]: 48 x 48mm

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408