LEDVANCE® Floodlight PRO đã cải tiến từ đèn pha truyền thống thành một nguồn sáng đặc sắc hơn, chắc chắn, linh
hoạt hơn và có hiệu năng cao.

Manufacturer:
LEDVANCE-OSRAM
Results 1 - 11 of 11

Đèn Led pha

FLOODLIGHT LED 10W/6500K

Đèn Led pha ngoài trời 10W

FLOODLIGHT LED 20W/6500K

Đèn Led pha ngoài trời 20W

FLOODLIGHT LED 30W/6500K

Đèn Led pha ngoài trời 30W

FLOODLIGHT LED 50W/3000K

Đèn Led pha ngoài trời 50W, 3000K

FLOODLIGHT LED 50W/6500K

Đèn Led pha ngoài trời 50W, 6500K

FLOODLIGHT LED PRO 100W/3000K

Đèn Led pha ngoài trời 100W, 3000K

FLOODLIGHT LED PRO 100W/6500K

Đèn Led pha ngoài trời 100W, 6500K

FLOODLIGHT LED PRO 150W/3000K

Đèn Led pha ngoài trời 150W, 3000K

FLOODLIGHT LED PRO 150W/6500K

Đèn Led pha ngoài trời 150W, 6500K

FLOODLIGHT LED PRO 70W/3000K

Đèn Led pha ngoài trời 70W, 3000K

FLOODLIGHT LED PRO 70W/6500K

Đèn Led pha ngoài trời 70W, 6500K

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408