Results 1 - 2 of 2

V400-R code reader

V400-R1CF

Đầu đọc 2D code và Bar code (loại nhìn mặt trước)

V400-R1CS

Đầu đọc 2D code và Bar code (loại nhìn mặt bên)

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408