Results 1 - 10 of 10

E3Z

E3Z-B61 2M

Cảm biến phát hiện chai nhựa trong suốt. Khoảng cách 500mm ...

E3Z-B62 2M

Cảm biến phát hiện chai nhựa trong suốt. Khoảng cách 2m ...

E3Z-D61 2M

Loại khuếch tán 5-100mm (NPN)

E3Z-D62 2M

Loại khuếch tán 0-1m (NPN)

E3Z-D81 2M

Loại khuếch tán 5-100mm (PNP)

E3Z-D82 2M

Loại khuếch tán 0~1m (PNP)

E3Z-R61 2M

Loại phản xạ gương 4m (NPN)

E3Z-R81 2M

Loại phản xạ gương 4m (PNP)

E3Z-T61 2M

Loại thu-phát 15m (NPN)

E3Z-T81 2M

Loại thu-phát 15m (PNP)

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408