Results 1 - 2 of 2

Cảm biến độ ẩm

ES2-HB

Đo độ ẩm 20~95%. Ngõ ra 1~5VDC

ES2-THB

Đo độ ẩm 20~95%, ngõ ra 1~5VDC, nhiệt độ 0~55oC, Pt100

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408