Cảm biến quang Omron

Loại khuếch tán (thu phát chung); Phản xạ gương; Thu-Phát

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408