Results 1 - 10 of 10

E3X

E32-DC200

Sợi quang loại khuếch tán, M6

E32-TC200 2M

Sợi quang loại thu-phát, M4

E3X-DA11-S 2M

Bộ khuếch đại digital, ngõ ra NPN

E3X-DAC11-N 2M

Bộ khuếch đại cảm biến màu

E3X-NA11 2M

Bộ khuếch đại analog, ngõ ra NPN

E3X-NA41 2M

Bộ khuếch đại analog, ngõ ra PNP

E3X-SD21 2M

Bộ khuếch đại hiển thị số, ngõ ra NPN

E3X-SD51 2M

Bộ khuếch đại hiển thị số, ngõ ra PNP

E3X-ZD11 2M

Bộ khuếch đại hiển thị số, ngõ ra NPN

EE-SPZ402

Bộ khuếch đại sợi quang

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408