Loại thông dụng, kinh tế.

Chức năng điều khiển cao cấp: PID-2

Page 1 of 2
Results 1 - 24 of 26

E5AC/E5EC/E5CC-800

E5AC-CX1ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra ...

E5AC-CX3ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra ...

E5AC-CX3ASM-804

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra ...

E5AC-PR0ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt cho van tỉ lệ, kích thước 96x96mm

E5AC-PR2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt cho van tỉ lệ, kích thước 96x96mm.

E5AC-PR2ASM-804

Bộ điều khiển nhiệt cho van tỉ lệ, kích thước 96x96mm. ...

E5AC-QX1ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra SSR ...

E5AC-QX3ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra SSR ...

E5AC-QX3ASM-808

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra SSR ...

E5AC-RX1ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra Rơ-le

E5AC-RX3ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra Rơ-le

E5AC-RX3ASM-808

Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra Rơ-le. ...

E5CC-CX2ASM-800

ộ điều khiển nhiệt độ, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra Analog

E5CC-QX2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt độ, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra SSR ...

E5CC-QX2DSM-800

Bộ điều khiển nhiệt độ, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra SSR ...

E5CC-RX2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt độ, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra Rơ-le

E5CC-RX2DSM-800

Bộ điều khiển nhiệt độ, kích thước 48 x 48mm, ngõ ra Rơ-le

E5EC-CR2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt độ, kích thước 48 x 96mm, ngõ ra 4-20mA ...

E5EC-CX2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt độ, kích thước 48 x 96mm, ngõ ra 4-20mA

E5EC-PR0ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt độ, kích thước 48 x 96mm, ngõ ra Rơle + ...

E5EC-PR2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt cho van tỉ lệ, kích thước 48x96mm

E5EC-PR2ASM-804

Bộ điều khiển nhiệt cho van tỉ lệ, kích thước 48x96mm

E5EC-QR2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt độ, kích thước 48 x 96mm, ngõ ra SSR + ...

E5EC-QX2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt độ, kích thước 48 x 96mm, ngõ ra SSR

Page 1 of 2

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408