Bộ hiển thị số Omron, kích thước 48 x 96mm

 

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408