Results 1 - 5 of 5

K3HB

K3HB-VLC 100-240VAC

Bộ hiển thị và điều khiển trọng lượng

K3HB-XAA 100-240VAC

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào dòng điện AC

K3HB-XAD 100-240VAC

Bộ hiển thị và điều khiển, ngõ vào dòng điện DC

K3HB-XVA 100-240VAC

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp AC

K3HB-XVD 100-240VAC

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp DC

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408