Results 1 - 9 of 9

Màn hình NB

NB10W-TW01B

Màn hình Omron HMI 10.1-inch, Ethernet

NB3Q-TW00B

Màn hình Omron HMI 3.5-inch

NB3Q-TW01B

Màn hình Omron HMI 3.5-inch, Ethernet

NB5Q-TW00B

Màn hình Omron HMI 5.6-inch

NB5Q-TW01B

Màn hình Omron HMI 5.6-inch, Ethernet

NB7W-TW00B

Màn hình Omron HMI 7-inch

NB7W-TW01B

Màn hình cảm ứng màu 7”, Ethernet

NB7W-TW10B

Màn hình Omron HMI 7 inch. RS232C

NB7W-TW11B

Màn hình Omron HMI 7-inch. Ethernet

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408