Results 1 - 6 of 6

Màn hình NS

NS10-TV00B-V2

Màn hình cảm ứng màu 10.4 inches

NS12-TS00B-V2

Màn hình cảm ứng màu 12.1 inches

NS15-TX01B-V2

Màn hình cảm ứng màu 15"

NS5-MQ10B-V2

Màn hình cảm ứng đơn sắc 5.7"

NS5-SQ10B-ECV2

Màn hình cảm ứng màu 5.7 inches

NS8-TV00B-ECV2

Màn hình cảm ứng màu 8.4 inches

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408