Results 1 - 6 of 6

CAM điện tử

H8PS-16B

Bộ CAM điện tử, 16 ngõ ra. Gắn mặt tủ điện

H8PS-16BF

Bộ CAM điện tử, 16 ngõ ra. Gắn DIN-rail

H8PS-32B

Bộ CAM điện tử, 32 ngõ ra. Gắn mặt tủ điện

H8PS-32BF

Bộ CAM điện tử, 32 ngõ ra. Gắn DIN-rail

H8PS-8B DC24

CAM điện tử, 8 ngõ ra. Gắn mặt tủ điện

H8PS-8BF

Bộ CAM điện tử, 8 ngõ ra. Gắn Din-rail

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408